Stomatologia Zachowawcza

Stomatologia zachowawcza

> profilaktyka próchnicy
> leczenie nadwrażliwości zębów
> rekonstrukcje uszkodzonych koron zębów
> mikro urazowe leczenie próchnicy

Chirurgia i periodontologia

> szynowanie zębów rozchwianych włóknami szklanymi
> ekstrakcje zębów i korzeni
> ultradźwiękowe usuwanie kamienia

Stomatologia dziecięca

> leczenie próchnicy u dzieci
> zabiegi profilaktyczne: lakowanie i lakierowanie zębów mlecznych
> usuwanie zębów ze wskazań ortodontycznych

Stomatologia estetyczna

> profesjonalne wybielanie metodą nakładkową
> profesjonalne wybielanie zębów martwych
> licówki porcelanowe i kompozytowe
> leczenie przebarwień zębów
> korony pełnoceramiczne
> korony na bazie metalu wchodzących w skład mostu
> wkłady koronowe porcelanowe

Protetyka

> korony i mosty
> protezy częściowe i całkowite
> protezy oparte ma teleskopach i zatrzaskach
> licówki porcelanowe
> wkłady koronowe i koronowo-korzeniowe
> mosty adhezyjne na bazie włókien szklanych

RTG

> wykonywanie zdjęć rentgenowskich wewnątrzustnych